top of page

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Radical Communications Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμισης, Συμβούλων και Επικοινωνίας – Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία («Εταιρία», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Μονεμβασίας 2, με ΑΦΜ 998947243 της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύεται στην επίδειξη σεβασμού στην ιδιωτικότητά σας και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Δήλωση») παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών. Η Δήλωση ισχύει για εσάς, εάν αγοράζετε προϊόντα, λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, συμμετέχετε στις εκδηλώσεις ή προωθητικές ενέργειές μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο www.radicalcom.gr ή άλλο οποιονδήποτε ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωσης.

 

I. Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου www.radicalcom.gr (εκτός από εκείνα τα στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους, λ.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, φορέων κλπ), δηλ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, κ.λπ., αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνισή τους και προβολή τους στον ιστότοπο www.radicalcom.gr να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Βάσει των ανωτέρω, άρα, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

II. Πολιτική Εταιρείας για τα Προσωπικά Δεδομένα και Πολιτική Απορρήτου

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρία, τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που έχουμε λάβει, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

 

i. Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων και δεδομένων που συλλέγουμε

 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για τις εξής διαδικασίες:

Για την εκπλήρωση παρεχόμενων υπηρεσιών και της συναλλαγής που έχετε μαζί μας.

Για την επικοινωνία με την εταιρεία μας όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας, για να ενημερωθείτε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας ή όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για προωθητική επικοινωνία ή για να ενημερωθείτε για τα νέα μας ή/και μελλοντικές μας δράσεις και υπηρεσίες, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων σας.

Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, όνομα λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς κτλ. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι έχετε την ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που μας παρέχετε.

Στα πλαίσια Νομικής Υποχρέωσης για την συμμόρφωσή μας με τις ισχύοντες νόμους και κανονισμού

Για την πρόβλεψη, ανίχνευση, αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων.

Για να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου της εταιρείας.

Για διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες στα πλαίσια της προωθητικής επικοινωνίας και για τη διαχείριση διαγωνισμών που απορρέουν από τη συμμετοχή σας σε αυτές τις εκδηλώσεις.

Για να επεξεργαστούμε και να αποθηκεύσουμε δεδομένα στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων όταν συναλλάσσεστε μαζί μας.

Για διαχείριση παραπόνων.

Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση σας ή χωρίς να είστε πελάτες μας ή χωρίς να έχετε δώσει οι ίδιοι στην Εταιρία τα δεδομένα σας. Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών.

 

ii. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την εταιρεία μας αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας μαζί σας κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας, εφόσον το επιθυμείτε. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της Radical Communications SA είναι τα απολύτως απαραίτητα για την επικοινωνία μας μαζί σας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής σας η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς. Εξυπακούεται ότι σε οποιονδήποτε χρόνο μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματά σας: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, δηλαδή να ενημερωθείτε από εμάς ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και τους τυχόν αποδέκτες που αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες, 2. Διόρθωσης, δηλαδή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που διατηρούμε, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, δηλαδή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να διακόψουμε την επεξεργασία των ως άνω στοιχείων σας εάν κρίνετε στο μέλλον ότι είναι ανακριβή ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά και προωθητικά μηνύματα για προϊόντα μας, 4. Φορητότητας, δηλαδή να μας ζητήσετε να λάβετε σε αντίγραφο τα δεδομένα που μας χορηγήσατε και διατηρούμε ή/και να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό σας και 5. Διαγραφής, δηλαδή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα, εάν θελήσετε να αποσύρετε την συναίνεσή σας για την διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και να αιτηθείτε την διαγραφή σας ως εγγεγραμμένοι χρήστες. Επίσης δικαιούστε να ασκήσετε οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την κείμενη εθνική νομοθεσία, και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την εταιρεία μας μόνον για όσο χρόνο διαρκεί η επικοινωνία μαζί μας και διατηρούνται μόνο όσα είναι τυχόν απαραίτητα εκ του νόμου.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν παρέχονται σε κανέναν τρίτο, χωρίς να απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού επεξεργασίας τους και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας. Το σύνολο των δεδομένων σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η δε εταιρεία μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την εταιρεία μας δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνον σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων και των στοιχείων διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών.

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ιστοσελίδα μας (www.radicalcom.gr) συλλέγει αλλά δεν διαβιβάζει σε τρίτους, πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν την προηγούμενη πλοήγηση σας στο διαδίκτυο) όπως είναι τα αρχεία cookies (τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή ιστού σας (browser) και περιέχουν πληροφορίες για την προηγούμενη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε cookies για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και πιο χρηστικό για τους επισκέπτες μας περιβάλλον, καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Επίσης χρησιμοποιούμε “cookies” για να κατανοήσουμε πώς οι επισκέπτες μας περιηγούνται στον ιστότοπο www.radicalcom.gr ώστε να βελτιώνουμε τη δομή και το περιεχόμενο του.

iii.Δεσμοί – Links με άλλα sites​

O ιστότοπος www.radicalcom.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως websites αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης του website αυτού.

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων εργαλείων για πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων σας.

 

IV. Μέτρα Προστασίας

 

Η Α.Ε. έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας μέσω οργανωτικών τεχνικών για τη διασφάλιση και ασφάλεια των δεδομένων και πληροφοριών σας. Ωστόσο, κανένα σύστημα δεν παρέχει 100% ασφάλεια και για αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων σας.

 

 

V. Διατήρηση Δεδομένων

Συλλέγουμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι νόμοι στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που έχουμε μαζί σας.

Σε περίπτωση συγκατάθεσής σας για τη χρήση των δεδομένων σας για ενέργειες μάρκετινγκ, διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρις ότου αιτηθείτε τη διαγραφή τους ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας (εκτός αν επιβάλλεται η διατήρηση τους από την ευρωπαϊκή ή την ελληνική νομοθεσία).

 

 

VI. Λοιποί Όροι

α) Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο: Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του ιστοτόπου www.radicalcom.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

β) Ακυρότητα όρου: Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι της παρούσης Συμβάσεως δεν θα θίγονται.

γ) Τροποποίηση όρων χρήσης: Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την εταιρεία με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στο site www.radicalcom.gr. Oι δε χρήστες υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων / αλλαγών στους όρους.

ε) Επικεφαλίδες: Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης τίθενται προς διευκόλυνση της παραπομπής σε όρους της και δεν σκοπείτε να αποτελέσουν βοηθήματα ερμηνείας της Σύμβασης.

στ) Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος: Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (εταιρεία και καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

η) Αποδοχή όρων: Ο χρήστης του ιστοτόπoυ www.radicalcom.gr δηλώνει ότι διάβασε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το www.radicalcom.gr καθόλη  τη διάρκεια της πλοήγησής του στο site.

 

VII. Κατάθεση Παραπόνων

 

Η Radical Communications Α.Ε. είναι πλήρως συμμορφωμένη με τα οριζόμενα στην παρούσα Δήλωση και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Εάν επιθυμείτε να διατυπώσετε οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@radicalcom.gr . Φυσικά, πάντα διατηρείτε το δικαίωμα να καταθέσετε το αίτημά σας στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

bottom of page